Let op: De bewindvoerders zijn alleen op afspraak beschikbaar

Tarieven

Informatie over de tarieven

De kosten van bewindvoering kunnen veelal worden vergoed vanuit de bijzondere bijstand in uw gemeente. Wanneer de cliënt een beperkt inkomen en vermogen heeft, vraagt de bewindvoerder altijd bijzondere bijstand aan voor de kosten van bewindvoering.

In veel gevallen vergoedt de gemeente de griffiekosten, de jaarvergoeding en de intakekosten volledig. Wanneer het inkomen echter te ver
boven de bijstandsnorm ligt of er teveel spaargeld is opgebouwd, is het mogelijk dat de gemeente de kosten van bewindvoering gedeeltelijk of in zijn geheel niet vergoedt.

Griffierecht
Voor het aanvragen van bewindvoering bij de rechtbank dient u griffierecht te betalen.
NewCare4You Bewind schiet het bedrag aan u voor, zodat de aanvraag van het bewind
ingediend kan worden. Na aanvang van het bewind zal het voorgeschoten bedrag op uw
budget worden ingehouden.

Contact opnemen?

Voor meer informatie zijn wij te bereiken via telefoon en email.

Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag hebben wij voor clienten een telefonisch spreekuur van 09:00 – 11:00 uur. Wij zijn dan te bereiken op:

 010 – 890 29 99

U kunt altijd contact met ons opnemen via n.emanuels@newcare4you.nl

Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op om uw vraag of aanmelding te bespreken.

Tarieven Beschermingsbewind

De gevraagde vergoeding voor beschermingsbewind is gebaseerd op de door het Ministerie van Justitie en Veiligheid vastgestelde Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Hieronder vindt u de tarieven voor 2017.

 

 

De kosten zijn voor een éénpersoonshuishouden:

bewindvoering zonder schulden 111,29 per maand
bewindvoering met schulden 144,02 per maand
instaptarief (aanvangswerkzaamheden) 628,47 éénmalig
uitstaptarief (eindwerkzaamheden) 235,71 éénmalig

 

De kosten zijn voor een tweepersoonshuishouden:
(echtpaar of geregistreerde partners in een gemeenschap van goederen)

bewindvoering zonder schulden 133,55 per maand
met schulden bij één persoon 153,19 per maand
met schulden bij beiden 172,83 per maand
instaptarief (aanvangswerkzaamheden) 754,19 éénmalig
uitstaptarief (eindwerkzaamheden) 282,78 éénmalig

 

In enkele situaties mogen wij extra kosten in rekening brengen, alleen als de kantonrechter vooraf toestemming geeft:

verkoop of ontruiming van de woning 392,77 éénmalig
persoonsgebonden budget (PGB) 49,10 per maand
vermogens boven 1 miljoen euro tarief op aanvraag


Voor uitgebreide informatie over de bewindvoering tarieven klik hier.

 

Tarieven Inkomensbeheer (incl. BTW)

Intake € 181,50
Maandbedrag Eénpersoonshuishouden € 84,70
Maandbedrag Echtpaar/Samenwonend €108,90

Disclamer

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunnen deze kosten vaak vergoed worden middels bijzondere bijstand in uw gemeente.

Aan deze prijsopgave kunnen geen rechten worden ontleend. NewCare4You doet haar best de site up-to-date te houden maar verschillen zijn mogelijk.