Let op: De bewindvoerders zijn alleen op afspraak beschikbaar

Privacy Statement

Privacy Policy, versie 1.0,  25 mei 2018

NewCare4You BV. (Beschermingsbewind)
Statutair gevestigd aan het Gerrit Sterkmanplein 1, 3014 RS te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mevrouw N. Emanuels is verantwoordelijk voor de uitvoering en het toezicht. Zij is te bereiken op: n.emanuels@newcare4you.nl

NewCare4You Bv. (Beschermingsbewind) gaat vertrouwelijk met uw gegevens om, uw gegevens zijn bij ons veilig. Dit is geregeld conform de AVG, onderstaand beschrijven wij hoe wij dit doen.

Toepassing
Deze privacyverklaring is van toepassing op elke vorm van persoonsgegevens welke door u aan ons vertrekt wordt. NewCare4You staat garant voor uw privacy en gaat dan ook zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Wij verweken data overeenkomstig de verplichtingen zoals deze voorvloeien uit de AVG. NewCare4You is verantwoordelijk in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. NewCare4You bepaalt welke persoonsgegevens verwerkt worden, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens conform de AVG verwerkt worden. Welke gegevens wij verwerken en met welke doelstelling is in deze verklaring opgenomen.

Persoonsgegevens (welke verwerkt worden)

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedata
 • Geslacht
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • IP adres van een websitebezoeker
 • Bankrekeningnummer

Wij werken met de volgende gevoelige persoonsgegevens van u:

 • BSN
 • Salaris-/uitkeringsspecificatie
 • Vermogens- schuldgegevens
 • Overige persoonsgegevens welke benodigd zijn om onze werkzaamheden uit te voeren.

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Waarom werken wij met uw persoonsgegevens:

Beschermingsbewind wordt door de rechtbank uitgesproken op grond van artikel 1:431 BW 1 e.v. in en buite rechte in beheer van uw vermogensrechtelijke belangen. Dit beheer en behartiging is enkel mogelijk indien wij over deze gegevens beschikken

NewCare4You BV is uit hoofde van het uit te voeren verplicht tot:

 • Uitvoeren van uw betalingen;
 • Belastingaangifte doen;
 • Verzenden nieuwsbrief;
 • U bellen of mailen ter uitvoering van het bewind.

Geautomatiseerde besluitvorming
NewCare4You werkt niet volgens geautomatiseerde besluitvorming, te allen tijde is de bewindvoerder verantwoordelijk voor een te nemen/genomen besluit.

Software
NewCare4You werkt met het softwarepakket Onview.
Microsoft office voor het verzending van e-mails aan derden.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
NewCare4You bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, om de gestelde doelen te realiseren. Voor de uitvoering van beschermingsbewind bewaren wij uw administratie voor de duur van 7 jaar.

Delen van gegevens met derden
NewCare4You verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij werken enkel samen met bedrijven welke ook werken conform de AVG.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 • Permanente cookies
 • Sessie cookies

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan u verwijderen via de instellingen van uw browser.”

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijden. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken  of hier bezwaar tegen te maken. U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens welke wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander , door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: n.emanuels@newcare4ou.nl.

Graag een kopie ID meesturen, (let wel maak uw BSN, pasfoto, MRZ de strook met nummers onderaan zwart), dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen binnen 4 weken reageren op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Onze systemen zijn beveiligd met een wachtwoord, waar alleen de bewindvoerder bij kan. Verder nemen wij alle passende maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens.